Complete Restoration Therapytm

Brza i efikasna univerzalna metoda

CRT je brza i efikasna univerzalna metoda koja može da se primeni za veliki broj problema, a koju može da radi svaki terapeut, bez obzira na predznanje. Istovremeno, ona ostavlja dovoljno prostora za ličnu improvizaciju i nadogradnju. Izvodi se u 3 seanse koje se rade dan za danom, nezavisno od toga šta je problem koji muči klijenta.

CRT kombinuje više oblasti ili principa iz različitih metoda. U osnovi samog procesa je hipnoza, odnosno hipnotička sugestija, iako u CRT-u ne hipnotišemo klijenta u klasičnom smislu. Priprema klijenta i osnova same terapije proizilazi iz nekih principa moderne psihologije: SFBT (Solution Focused Brief Therapy) i CBT (Cognitive Behavioral Therapy). I na kraju, u procesu same promene koriste se neke od tehnika iz NLP-a, pre svega vremenske linije i rad sa submodalitetima.

CRT je kombinacija SFBT, hipnoze i NLP-a

Sam proces u radu sa klijentom se sastoji iz tri dela (seanse). Prvi deo je priprema klijenta, drugi deo je "čišćenje" problema i prepreka, a poslednji deo je zatvaranje procesa i "programiranje" za dostizanje cilja.

Pri razvoju ove metode vodilo se računa o sledećim činjenicama: pre svega, kada govorimo o snazi sugestije znamo da je najjača ona sugestija koju klijent sam sebi izgovori. Sledeće, klijent treba da je fokusiran na rešenje, jer je fokus na problem najčešća smetnja u bilo kakvim promenama. I na kraju, još jedna velika smetnja koju treba ukloniti je i nesigurnost i nepoverenje klijenta u sopstvene sposobnosti za promenu.

CRT može da pomogne kod svih tema u kojima može da se primeni i hipnoterapija na primer. Definitivno je najefikasnija kada je u pitanju bilo kakva promena neželjenog ponašanja: način razmišljanja, navike bilo koje vrste, lične sabotaže, nekontrolisane reakcije, strahovi i tako dalje. Takođe, veoma je efektivna na promene koje se tiču ostvarenja ciljeva, ne bitno da li su lične ili poslovne prirode.

Sama obuka terapeuta za CRT pre svega upoznaje polaznike sa filozofijom i osnovom čitavog procesa, potom se uče svi neophodni elementi koji se primenjuju u samoj terapiji (osnove hipnoze i SFBT-a i neophodne NLP tehnike) i na kraju se prolazi kompletan proces (tok same terapije) pri radu sa klijentom. Sve ovo je raspoređeno u tri kursa čijim se kopletiranjem i polaganjem ispita stiče sertifikat CRT praktičara.

Image placeholder

Marijo Kržić, tvorac CRT-a

Marijo Kržić je višedecenijski istraživač i praktičar hipnoze, autosugestije, NLP-a i drugih srodnih disciplina. Razvio je različite metode, tehnike i vežbe za lično unapređenje. Autor je i više knjiga iz oblasti savremene psihologije.