Kursevi i cena

Kursevi i raspored

Obuka za CRT praktičara se sastoji iz sledećih kurseva:

197 /sniženo sa €250 Korak 1: Osnove
 • Uvod u CRT
 • CRT filozofija
 • SFBT osnove
 • Hipnoza osnove
05-06.06. - Prijavite se
247 /sniženo sa €450 Korak 2: NLP predznanja
 • Ciljevi i rezultati
 • Meta model
 • Submodaliteti
 • Vremenske linije
19-20.06. - Prijavite se
397 /sniženo sa €700 Korak 3: CRT proces
 • Uvod u proces
 • Seansa 1: priprema
 • Seansa 2: čišćenje
 • Seansa 3: zatvaranje
03-04.07. - Prijavite se

Nakon odslušana sva tri kursa i položenog ispita stiče se sertifikat CRT praktičara.


(primer sertifikata za polaznike)

Javite se i raspitajte za detalje!