Kursevi i cena

Kursevi i raspored

Obuka za CRT praktičara se sastoji iz sledećih kurseva:

197 /sniženo sa €250 Osnove
 • Uvod u CRT
 • CRT filozofija
 • SFBT osnove
 • Hipnoza osnove
Prijavite se
247 /sniženo sa €450 NLP predznanja
 • Ciljevi i rezultati
 • Meta model
 • Submodaliteti
 • Vremenske linije
Prijavite se
397 /sniženo sa €700 CRT proces
 • Uvod u proces
 • Seansa 1: priprema
 • Seansa 2: čišćenje
 • Seansa 3: zatvaranje
Prijavite se

Nakon savladanih kurseva i položenog ispita stiče se sertifikat CRT praktičara.

Javite se i raspitajte za detalje!