+381 665 416 415

Master studije hipnoze

Master studije hipnoze
za bivše polaznike naših kurseva


Uslovi za bivše polaznike naših kurseva mogu upisati Master studije hipnoze i steći sertifikat po posebnim uslovima.

Postoje dve kategorije polaznika:

Polaznici koji su odslušali kurs "Sertifikovani hipnoterapeut"

Za sve one koji su odslušali kurs "Sertifikovani hipnoterapeut" odobrava se popust u iznosu od 300 Eur. Sve ostalo, uključujući predavanja i uslove za sticanje sertifikata važi identično kao i za druge polaznike.

Polaznici koji su odslušali kurseve koji su pokriveni master studijama

Svi polaznici koji su odslušali sledeće kurseva: "Sertifikovani hipnoterapeut", "PLR Terapeut", "CRT" i neku od specijalizacija za hipnoterapiju i pri tome imaju najmanje 50 sati u radu sa klijentima, stiču mogućnost za dobijanje Master sertifikata po sledećim uslovima:.

Potrebno je dostaviti 5 novih studija slučajeva ("case studies") rada sa klijentima u periodu trajanja edukacije.
Potrebno je uplatiti kotizaciju u iznosu od 500 Eur uz mogućnost plaćanja u 5 rata (kao i uz 10% popusta za uplate celokupnog iznosa odjednom). Ukoliko je polaznik već aktivni član IHA saveza kotizacija se umanjuje za 75 Eur.

Svi drugi benefiti isti su kao i za redovne polaznike studija.

NewEra akademija za hipnozu se uvek trudi da unapredi ne samo znanje već i kvalitet u radu kao i rezultate hipnoterapeuta u regionu..
Kontaktirajte nas ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi programa obuke.