+381 665 416 415

Master studije hipnoze

Sertifikat i zvanje "Master of Hypnotherapy"
za bivše polaznike naših kurseva


Ne morate biti polaznik master studija da biste stekli sertifikat i zvanje mastera. To možete ostvariti i kontinuiranom edukacijom i sakupljanjem neophodnog znanja i iskustva kroz naše standardne kurseve.

Šta je neophodno za sticanje master sertifika?

Potrebno je da savladate znanja i veštine kroz sledeće kurseve:

Obavezan kurs 1 - Osnove hipnoterapije, odnosno kurs "Sertifikovani hipnoterapeut"

Obavezan kurs 2 - Napredne hipnoterapeutske tehnike, odnosno kurs "Napredne tehnike za iskusne terapeute"

Izborni kurs 1 - Dodatne hipnoterapeutske veštine, odnosno jedan od sledećih kurseva: Rapidna hipnoterapija" ili Sertifikovani PLR terapeut"

Izborni kursevi 2 - Specijalizacija za određene teme, odnosno najmanje dva naša kursa Specijalizacije za hipnoterapeute"

Obavezna praksa - Minimum 50 sati u radu sa klijentima

Nakon što se ispune gornji uslovi, automatski stičete zvanje i sertifikat "Master of Hypnotherapy".

Master of hypnotherapy

NewEra akademija za hipnozu se uvek trudi da pomogne u unapređenju ne samo znanja već i kvaliteta u radu hipnoterapeuta u regionu..
Kontaktirajte nas ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi programa obuke.