+381 665 416 415

Master studije hipnoze

Sticanje sertifikata na
master studijama hipnoze


Uspešno savladavanje programa Master sudija hipnoze podrazumeva nekoliko elemeneta koji moraju biti ispunjeni (zadovoljeni) kako bi se dobilo zvanje i sertifikat „Master of Hypnotherapy“.

U to spadaju:

Savladano gradivo

Polaznici moraju biti prisutni na 80% predavanja u redovnim ili vanrednim terminima. Delovi predavanja na kojima polaznik nije bio prisutan dostupni su kroz onlajn materijale i snimke predavanja.

Kvalitetno znanje

Znanje polaznika se proverava kroz zadatke i vežbe, kao i aktivno učešće na predavanjima i konsultacijama. Polaznik svojim radom i aktivnostima mora da pokaže da razume gradivo u teoriji, kao i njegovu praktičnu primenu.

Supervizija

Svi polaznici treba da prođu 50 sati supervizije u svom radu sa klijentima. Supervizija podrazumeva pripremu, intervju i praktičan (hipnoterapeutski) rad sa klijentom.

Sertifikati

Nakon uspešno savladane edukacije i pokazanog zadovoljavajućeg znanja polaznik stiče nekoliko sertifikata (hipnoterapeut, specijalizacije...).

Dodatno, nakon uspešno završene supervizije, polaznik stiče sertifikat „Master of Hypnotherapy“.

Ostali benefiti

Svi polaznici nakon dobijanja sertifikata dobijaju pravo članstva u International Hypnosis Assiciation udruženju, njihov sertifikat i ime objavljeno na veb sajtu, bez dodatnog polaganja ili provere znanja.

Dodatno, svi masteri hipnoterapije dobijaju posebnu stranicu na našem veb sajtu sa svim neophodnim ličnim podacima, na kojoj se mogu predstaviti potencijalnim klijentima.

Master of hypnotherapy

Sertifikat nije samo papir na zidu. On mora da bude i garancija zavidnog poznavanja materije kako u teoriji tako i u praksi.
Kontaktirajte nas ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi programa obuke.