+381 665 416 415

Master studije hipnoze

Veštine koje ćete savladati na
master studijama hipnoze


Sva znanja i veštine se stiču kroz interaktivna predavanja, zadatke i vežbe, konsultacije sa ekspertima direktno ili kroz forum, kao i individualne zadatke i superviziju.

Ovo su neka od znanja i veština koja ćete steći na ovoj edukaciji:

Generalna znanja

 • Razdvojiti mitove i zablude u odnosu na naučne činjenice u vezi hipnoze.
 • Usavršiti korišćenje pravilnog jezika u hipnozi.
 • Razumeti benefite saradnje sa drugim zdravstvenim radnicima i timskog rada.
 • Razumeti potrebu za usavršavanjem profesionalnih veština praćenjem savremenih saznanja i trendova.
 • Razviti sposobnost kritičke analize i istraživanja u okviru svoje profesije.

Veštine hipnotisanja

 • Ovladati veštinama neophodnim da se postigne mentalna relaksacija klijenta.
 • Razlikovati hipnotičko stanje od stanja relaksacije.
 • Razlikovati standardne elementa hipnoze u odnosu na druga stanja svesnosti.
 • Identifikovati populaciju koja ne može biti hipnotisana.
 • Implementirati hipnoterapiju kao alat unutar druge terapeutske prakse.
 • Prepoznati tehnike koje uvode klijenta u hipnozu u drugim terapeutskim metodama.
 • Ovladati procedurom za uvođenje klijenta u hipnozu u okviru drugih metoda (psihoterapija npr.).
 • Opisati senzacije unutar hipnotičkog stanja.
 • Ovladati različitim metodama za dostizanje hipnotičkog stanja.
 • Ovladati različitim fazama procesa klasičnog hipnotičkog pristupa.
 • Ovladati netipičnim pristupima za postizanje hipnotičkog stanja.
 • Prepoznati različite nelagodnosti koje se mogu javiti tokom uvođenja u hipnozu.
 • Prepoznati kada je klijent ušao u hipnotičko stanje.
 • Ovladati klasičnim tehnikama za dostizanje željene dubine hipnoze.
 • Ovladati netipičnim metodama za dostizanje dublje hipnoze.
 • Ovladati rapidnim i instant tehnikama.
 • Ovladati „konvinserima“, testovima za potvrdu stanja hipnoze.
 • Ovladati klasičnim metodama (metoda fiksacije i sl.).
 • Održavanje veze sa klijentom u dubokom stanju hipnoze.
 • Razviti sposobnost stvaranja povezanosti sa klijentom u smislu sigurnosti i poverenja.
 • Ovladati procedurom za mentalno distanciranje od dešavanja u okruženju.
 • Ovladati post-hipnotičkim alatima.
 • Ovladati pravilnim izvođenjem iz hipnoze.
 • Ovladati rečnikom koji se koristi u toku procesa hipnotisanja.
 • Ovladati veštinom stvaranja iluzije alternativnih realnosti unutar klijenta.
 • Ovladati tehnikama mentalne konfuzije.
 • Ovladati izazivanjem spontanog ulaska u hipnozu.

Veštine hipnoterapeutskog rada

 • Razumeti kako ljudski um funkcioniše u smislu dostizanja promene.
 • Razumeti osobine ljudskog uma na koje se oslanjaju hipnoza i hipnoterapija.
 • Razumeti protokole za intervenciju u radu sa anksioznošću, emotivnim reakcijama, boli i psihosomatskim poremećajima.
 • Ovladati procedurama za postizanje hipnotičke anestezije za potrebe hirurških intervencija.
 • Ovladati pristupom za odvajanje od fobičnih stimulansa (okidača).
 • Ovladati alatima za kanalisanje i upravljanje paničnim napadima.
 • Ovladati alatima za dostizanje emotivnog balansa kod klijenta.
 • Ovladati različitim efikasnim protokolima za ostavljanje pušenja.
 • Ovladati tehnikama za uklanjanje ili umanjenje hroničnih bolova.
 • Ovladati tehnikama za pomoć klijentima za pre-operativne i post-operativne situacije.
 • Ovladati tehnikama za pomoć klijentima kojima predstoje velike životne promene.
 • Ovladati tehnikama za eliminisanje uzroka problema koji muči klijenta.
 • Ovladati tehnikama za generalno mentalno „resetovanje“.
 • Ovladati tehnikama za usaglašavanje različitih aspekata ličnosti.

Ovo je samo grubi spisak znanja i veština koja ćete steći na ovoj obuci.
Kontaktirajte nas ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi programa obuke.